Felhasználási feltételek

A weboldal elérésére és használatára az alábbi feltételek vonatkoznak. Kérjük, csak akkor használja ezt a weboldalt, ha elfogadja az alábbi feltételeket. A weboldalt a Bayer AG (a továbbiakban: BAYER) készítette, illetve üzemelteti. Fenntartjuk a jogot, hogy akár a jelen weboldalt, akár az Általános felhasználási feltételeket, Általános szerződési feltételeinket vagy az Értékesítési és szállítási feltételeket megszüntessük, vagy részben vagy egészben módosítsuk. Felhívjuk a figyelmét, hogy e változtatásokat jogosultak vagyunk saját belátásunk szerint, előzetes bejelentés nélkül végrehajtani. Ezért kérjük, hogy a weboldal legközelebbi felkeresésekor is tekintse meg a jelen feltételeket, és vegye figyelembe az időközben elvégzett esetleges módosításokat.

 

Felhasználásról és előnyökről való lemondás

 

A weboldalon közzétett minden adat, dokumentum és ábra a BAYER kizárólagos tulajdonát képezi. Ezek felhasználása csak abban az esetben engedélyezett, ha a vonatkozó szerzői jogi figyelmeztetés minden másolaton megjelenik, ha az adatok felhasználása kizárólag személyes célokra történik, ha kereskedelmi célú hasznosítás nem történik, ha az adatok semmilyen módon nem kerülnek módosításra, és ha a weboldalról származó illusztrációk felhasználására kizárólag a hozzájuk tartozó kísérőszöveggel együtt kerül sor.

 

A fentiekben szereplő esetlegesen ellenkező értelmű rendelkezések ellenére az alábbiak vonatkoznak

  • a http://www.tv-footage.bayer.com oldalon szereplő videófelvételekre: Az ezen a weboldalon közzétett és letölthető összes videófelvétel a BAYER kizárólagos tulajdonát képezi, vagy erre harmadik felek a BAYER számára felhasználási engedélyt biztosítottak. Kizárólag szerkesztőségi tudósítás céljára használható fel médiában, feltéve, hogy tartalmát saját szerkesztőségi anyagával kibővítve nem torzítja el. A videóanyag az Ön saját termékeihez vagy céljaira történő bármely nem szerkesztőségi, kereskedelmi felhasználása szigorúan tilos.
  • infografikák http://www.research.bayer.com oldalról történő letöltésére: Nem nyereségszerzési célú felhasználásuk megengedett a „kutatás – a Bayer tudományos magazinja” forrásmegjelöléssel. Harmadik felek részére történő továbbértékesítésük tilos.

 

Védjegyek és szerzői jogok

 

A weboldalon szereplő valamennyi védjegy jogosultja – ellenkező rendelkezés hiányában, illetve attól az esettől eltekintve, ha a védjegy egyértelműen harmadik félhez tartozik – a Bayer. A védjegyek és egyéb anyagok jogosulatlan használata kifejezetten tilos, és a szerzői jog vagy a védjegy bitorlásának, illetve egyéb ipari tulajdonjogok megsértésének minősül.

 

A fentiekben szereplő esetlegesen ellenkező értelmű rendelkezések ellenére az alábbiak vonatkoznak a http://www.tv-footage.bayer.com oldalon szereplő videófelvételekre:A felhasználó a közzétételtől számított három évig feltüntetheti a védjegyeket a videófelvételre alapuló szerkesztőségi tudósításokban, feltéve, hogy azok nem rontanak a védjegyek hitelén. Mindennemű nem szerkesztőségi, kereskedelmi célú felhasználás tilos, és a védjegyjogok és/vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjog megsértésének minősül.

 

Korlátozott felelősség

 

A jelen weboldalon szereplő részletes információkat a BAYER belső és külső forrásokból, legjobb tudása szerint, szakmai körültekintéssel állította össze. Arra törekszünk, hogy az itt nyújtott információkat folyamatosan bővítsük és aktualizáljuk. A weboldalon szereplő információk kizárólag a BAYER, valamint termékei és szolgáltatásai bemutatását szolgálják. Azonban sem kifejezett, sem hallgatólagos szavatosságot nem vállalunk a weboldalon közzétett információk teljességére vagy pontosságára vonatkozóan. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár közzétételük napján az információk helytállóak, előfordulhat, hogy később már nem naprakészek. Ebből kifolyólag javasoljuk, hogy bármilyen formában történő felhasználás előtt mindenképp ellenőrizze az oldalról származó információk pontosságát. A jelen weboldalon nyújtott tájékoztatás nem menti fel Önt az alól, hogy az aktuális információknak – különösen biztonsági adatlapjainknak és műszaki specifikációinknak –, valamint termékeinknek saját maga is utánanézzen, és megbizonyosodjon arról, hogy alkalmasak a tervezett folyamatokhoz és célokra. Ha termékeink vagy szolgáltatásaink használatával kapcsolatban tájékoztatásra vagy útmutatásra van szüksége, kérjük, vegye fel velünk közvetlenül a kapcsolatot. A weboldal felhasználói kijelentik, hogy a weboldalt és tartalmait saját kockázatukra tekintik meg. Sem a BAYER, sem a weboldal írásában, készítésében vagy közzétételében közreműködő harmadik felek nem vonhatók felelősségre a weboldal eléréséből vagy elérhetetlenségéből, használatából vagy használhatatlanságából, illetve az oldalon szereplő információkra történő hagyatkozásból eredő károkért vagy sérelmekért.

 

Harmadik fél szolgáltatók weboldalai/hivatkozások

 

A jelen weboldal harmadik felek weboldalaira mutató linkeket/hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szerepeltetése nem jelenti azt, hogy a BAYER az ilyen weboldalak tartalmát jóváhagyta. A BAYER sem a weboldalak tartalmának elérhetőségéért, sem az ilyen tartalmak használatából eredő, bármely formában felmerülő károkért és sérelmekért nem vállal felelősséget. A BAYER nem vállal garanciát a hivatkozott oldalak által nyújtott tájékoztatás egységes színvonalára nézve. A más weboldalakra mutató hivatkozásokat kizárólag a böngészés megkönnyítése érdekében helyezzük el az oldalon. Az adott oldalakat a felhasználók saját kockázatukra keresik fel. A weboldalon elhelyezett hivatkozásoktól függetlenül a felhasználók bármilyen más oldalakat is felkereshetnek.

 

Ön által közölt adatok

 

A jelen weboldal felhasználója teljes mértékben felelős az általa a BAYER részére megadott adatok tartalmáért és helytállóságáért, továbbá azért is, hogy a megküldött adatok ne sértsék harmadik felek – ilyen adatokkal esetleg érintett – jogait. A felhasználó hozzájárul, hogy az ilyen adatokat a BAYER megőrizze, illetve statisztikai elemzési vagy bármely más meghatározott üzleti célra felhasználja, kivéve, ha az információk a német Telemédia törvény (Telemediengesetz) 14. és 15. cikkében meghatározott törzsadatokon és használati adatokon túl személyes adatokat is tartalmaznak. A BAYER ennek körében jogosult különösen az üzenetek tartalmát – ideértve a bennük szereplő ötleteket, újításokat, tervrajzokat, technikákat és szaktudást – bármely célra, például termékek vagy szolgáltatások fejlesztéséhez, előállításához és/vagy forgalomba hozatalához felhasználni, illetve korlátozás nélkül többszörözni és harmadik felek részére elérhetővé tenni.

 

Nemzetközi felhasználók

 

A jelen weboldal ellenőrzését, működtetését és frissítését a BAYER (Leverkusen, Németország) végzi. A weboldal nemzetközi használatra szolgál. A BAYER nem vállal garanciát arra, hogy a jelen weboldalon megjelenített információk világszerte helytállóak, és különösen arra nem, hogy a termékek és szolgáltatások az egész világon azonos megjelenési formában, méretben és feltételekkel érhetők el. A jelen weboldal felkeresése vagy az azon található tartalmak letöltése esetén felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adott helyen hatályos helyi jogszabályok betartása az Ön felelőssége.

 

A jelen weboldalon szereplő termékek az egyes országokban különböző csomagolásban, kiszerelésben, felirattal és jelölésekkel érhetők el.

 

Az Amerikai Egyesült Államokban az üzleti tevékenységet a Bayer Corporation végzi. Az amerikai egyesült államokbeli ügyfelek szíveskedjenek ehhez a vállalathoz fordulni.

 

A BAYER termékek értékesítése

 

Termékeink értékesítése az Általános értékesítési és szállítási feltételeink hatályos változatának megfelelően történik.

 

Irányadó jog

 

A weboldallal vagy annak használatával összefüggésben felmerülő bármely igény vagy jogvita tekintetében a Német Szövetségi Köztársaság joga az irányadó, kivéve a nemzetközi magánjogi rendelkezéseket, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseinek megkötéséről szóló egységes törvényre vonatkozó, 1964. július 1-jei hágai Egyezményt és az ENSZ 1980. április 11-i, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló Egyezményét.

 

A jövőre vonatkozó kijelentések

 

A weboldal a Bayer vezetősége által különböző jelenlegi feltételezések és előrejelzések alapján megfogalmazott, jövőre vonatkozó kijelentéseket tartalmazhat. Különféle ismert vagy ismeretlen kockázatok, bizonytalanságok vagy egyéb tényezők miatt a vállalat tényleges jövőbeli eredményei, pénzügyi helyzete, fejlődése vagy teljesítménye jelentősen eltérhet az itt szereplő becslésektől. Ezek a Bayer www.bayer.com oldalon elérhető, nyilvános jelentéseiben tárgyalt tényezőket is magukban foglalják. A vállalat nem vállal semmilyen felelősséget a jövőre vonatkozó kijelentések frissítéséért vagy a jövőbeli eseményekhez és fejleményekhez való igazításáért.